Omkring 100.000 boligejere i Region Sjælland får nu chancen for at hæve et tilskud fra staten, hvis de indvilliger i at skrotte deres olie- eller gasfyr til opvarmning i hjemmet.

En ny pulje fra den såkaldte Bygningspuljen, der hører under Energistyrelsen, er rettet mod de cirka 25.000 oliefyr og 75.000 naturgasfyr, der stadig befinder sig i hjem på Sjælland og de omkringliggende øer.

Bor man uden for et fjernvarmeområde eller planlagt fjernvarmeområde, kan man som boligejer hæve et tilskud på mellem 22.000 og 45.000 kroner, hvis den trofaste varmekilde bliver pensioneret til fordel for en varmepumpe.

- Der er stadig mange hjem – også på Sjælland – hvor fossile brændsler bruges til opvarmning. Med tilskud fra Bygningspuljen bliver det nemmere for boligejerne at investere i en varmepumpe, siger Heidi Ingeman Koch, kontorchef i Energistyrelsen, i pressemeddelelsen. 

- Målet er at få skrottet en lang række olie- og gasfyr nu, der ellers først ville blive udskiftet om mange år.

En vigtig ting at huske

Foruden udskiftningen af varmekilder er det også muligt at opnå tilskud til blandt andet efterisolering af huset.

En vigtig ting skal boligejerne dog huske på. For at få tilskud skal man søge, før man går i gang med projektet. Ellers er det for sent.

Så det er bare om at få ansøgt, lyder opfordringen fra Energistyrelsen.

- Der er mange gode grunde til at udnytte muligheden. Hvis det også med tilskud er for dyrt for én at købe en varmepumpe, kan man komme billigt i gang med varmepumpe på abonnement. Her slipper man også for at tænke over installation, drift og vedligehold, siger Heidi Ingeman Koch.

Et grønnere valg

Her i sendeområdet findes de største koncentrationer af olie- og naturgasfyr i Holbæk og Næstved, som har over 10.000 olie- og gasfyr i hver.

Olie og naturgas er begge fossile brændsler, som bidrager til udledningen af CO2, og derfor er der et ønske fra politisk hold om at udfase varmekilderne med de mere miljøvenlige varmepumper.

Hvad kan du søge, og hvad kan du få?

  • Man kan få tilskud til konvertering fra olie- og naturgasfyr, biokedel eller elvarme til varmepumpe, hvis man bor i et område uden fjernvarme eller planlagt fjernvarme.
  • Man kan også få tilskud til energirenoveringer af boliger, f.eks. bedre isolering og vinduesudskiftning.
  • Der er gives faste tilskudsbeløb, afhængigt af størrelsen og typen af energiforbedring. Tilskuddet er sat, så det dækker op til 30 procent af investeringen.

Kilde: Energistyrelsen

Det er ikke kun privatpersoner, som kan søge puljen. Også andelsforeninger, ejerforeninger i etageejendomme, virksomheder, foreninger og selvejende institutioner, kan få del i puljen.

Der er afsat 245 millioner kroner til Bygningspuljen i 2020. Tilskud kan søges via Energistyrelsens rådgivningstjenestes hjemmeside